Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt.
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Wellense Middenstand VZW kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.
Wellense Middenstand VZW heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.
De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. Wellense Middenstand VZW draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.
Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van Wellense Middenstand VZW, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder, of Wellense Middenstand VZW in het algemeen.
De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van Wellense Middenstand VZW en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van Wellense Middenstand VZW voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellense Middenstand VZW info@wellensemiddenstand.be
Wellense Middenstand VZW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Wellense Middenstand VZW op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.
De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren.
Privacy
Wellense Middenstand VZW verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan ‘gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'.
Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.
Wellense Middenstand VZW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.
Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.
U beschikt over een recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie info@wellensemiddenstand.be.